SEKRETESSPOLICY

Den här policyn gäller för all information som samlas eller uppges i vår tjänst Idun, på samtliga enheter och plattformar. Med Idun-tjänsten avses här både applikationen och dess kontrollpanel.

Information som vi samlar in

Av tekniska orsaker
Inloggningsinformationen för applikationen består av ditt telefonnummer. Vi sparar inloggnings-ID på din enhet för att hålla dig inloggad.

Om du aktiverar aviseringar måste vi spara ett så kallat token för att kunna skicka dem. Vår serverprogramvara kan också lagra grundläggande teknisk information som ip-adress, händelser eller loggar. Ip-adressen lagras endast tillfälligt.

Om du har rollen som administratör har du också åtkomst till kontrollpanelen. Kontrollpanelens inloggningsinformation består av din e-postadress och ditt lösenord.

För tillhandahållandet av tjänsten
För att kunna tillhandahålla tjänsten samlar vi in följande information om enskilda användare:
– för- och efternamn
– telefonnummer
– registreringsdatum
– språket som personen använder appen på
– händelser och bilagor som skickas av personen
– alla avdelningar som administratören har kopplat användaren till.

Om användaren är administratör samlar vi också in följande information för att kunna tillhandahålla tjänsten:
– e-postadress
– lösenord i krypterat format
– händelsetyper som användaren valt ut i kontrollpanelen för att ta emot aviseringar
– start- och sluttider som användaren valt ut i kontrollpanelen för att ta emot aviseringar

För att kunna tillhandahålla tjänsten samlar vi in följande information om ett enskilt företag:
– namn
– FO-nummer eller annan företagsidentifiering
– land
– registreringsdatum
– företagsrelaterade händelser och bilagor
– administratörer och vanliga användare
– avdelningar
– taggar.

För rapportering och analys
Idun-tjänsten samlar in anonym, icke-individuell statistik för att förbättra applikationen. Det finns ingen reklam på Idun.

 

Hur informationen används

Den insamlade informationen används för att upprätthålla och förbättra tjänsten.

Firebase
Idun-tjänsten använder plattformen Firebase för lagring, åtkomst och hantering av data och för pushnotiser. Läs mer om hur Firebase använder information här: https://firebase.google.com/support/privacy

Twilio
Idun-tjänsten använder Twilios molnbaserade kommunikationstjänst för att sända autentiseringskoder till användarens telefonnummer i samband med inloggningen. Läs mer om hur Twilio använder information på: https://www.twilio.com/legal/privacy

 

Säkerhet

Vi tillämpar följande säkerhetsåtgärder för säker hantering av din information:
– All kommunikation till och från tjänsten kräver en krypterad anslutning (HTTPS). På så sätt kan endast auktoriserade personer ta del av information som angivits och delats via tjänsten.
– Alla lösenord krypteras för bättre säkerhet.
– Åtkomst till känslig information är begränsad till några få anställda.
– Åtkomst till känslig information är begränsad till anställda som loggat in med Google och tvåstegsverifieringen.
– Tjänstens programvara uppdateras kontinuerligt för att genast kunna åtgärda eventuella säkerhetsbrister.

 

Samtycke

Genom att använda tjänsten godkänner du den här sekretesspolicyn.

 

Användaren har full kontroll över sin information

Användaren har full kontroll över sin information. Detta innebär att man när som helst har rätt att begära en redogörelse över vilken information om användaren som vi besitter. Man har också rätt att begära att informationen raderas.

För att göra någon av ovanstående förfrågningar, ta kontakt med: privacy@wikstrommedia.fi

 

Ta kontakt

Om du har några frågor angående den här sekretesspolicyn, vänligen kontakta oss på e-postadressen privacy@wikstrommedia.fi.

 

Ändringar i sekretesspolicyn

Om vi bestämmer oss för att ändra något i vår sekretesspolicy, kommer vi att publicera dessa ändringar på den här sidan.

Ändringar som har gjorts hittills:

3.9.2021 Uppdatering av information som tjänsten samlar in.
18.11.2021 Uppdaterade kapitel: Hur informationen används och Säkerhet; nya kapitel: Användaren har full kontroll över sin information.